Cofiwch

Diffoddwch yr awtogywiro os ydych chi'n defnyddio tabled neu ffôn symudol.

Byddwch yn ofalus wrth deipio.  Os oes gormod o fylchau rhwng geiriau bydd y cyfrifiadur yn marcio'r ateb yn anghywir.

Os yw'r iaith yn y cwestiwn yn ffurfiol, dylai'r iaith yn yr ateb fod yn ffurfiol.

Os yw'r iaith yn y cwestiwn yn anffurfiol, dylai'r iaith yn yr ateb fod yn anffurfiol.

Oherwydd natur iaith fyw sy'n cynnwys amrywiaeth o ffurfiau  Gwnaethpwyd ymdrech i gynnwys yr atebion mwyaf poblogaidd ond mae'n bosibl  bod rhai atebion wedi eu hepgor.  Os nad ydych chi'n sicr, trafodwch gyda'ch tiwtor.

Remember

You will need to switch off the autocorrect facility if you're using a tablet or mobile phone. You will also need to make sure that your computer/tablet/phone doesn't automatically insert capital letters as you type.

Be careful when typing. If there are too many spaces between words the computer will mark your answer as incorrect.

Every attempt has been made to include the most popular and likely answers to questions. However, due to the changing nature of any language it is possible that some answers have not been included. If you are unsure, please discuss with your tutor.


Byddem yn argymell defnyddio un
o'r porwyr gwe canlynol i wneud y gweithgareddau hyn:

Allwedd