Gwybodaeth

Gweithgaredd 19

Newidiwch y geiriau sy'n goch. Bydd angen newid yr unigol i'r lluosog a'r lluosog i'r unigol! Byddwch yn ofalus. Oes angen newid unrhyw beth arall yn y frawddeg?

1. Anghofiodd y ferch ei brechdan.

2. Collodd y dyn ei arian.

3. Ydy hi'n torri ei chalon?

4. Dywedodd y merched fod eu gwersi wedi'u gohirio.

5. Mae'r chwaraewyr pêl-droed yn cyfnewid eu crysau.