Gweithgaredd 45

Llenwch y bylchau gyda'r geiriau hyn. Mae mwy o eiriau nag o fylchau.

Cwestiynau

1. bechgyn y chweched wisgo crys a thei bob amser.

2. Er bod digon o arian gyda Nia, hi ddim am ei chinio.

3. drama dda iawn gan Gwmni Theatr y Waun Las neithiwr.

4. Aeth aelodau'r chweched i ddathlu, ar ôl nhw orffen yr
arholiadau.

5. Ym marn Ifan, fe yw'r bachgen galluog yn ei ddosbarth.