Gwybodaeth

Gweithgaredd 1

Dewiswch y gair cywir i orffen y frawddeg.

Rwy'n astudio'r ffilm Hedd Wyn ond doeddwn i ddim wedi clywed hi tan eleni.