Gweithgaredd 34

Defnyddiwch y geiriau yma i lenwi'r bylchau. Mae mwy o eiriau nag o fylchau.

Fy gerdd yw Cilmeri. Enw'r yw Gerallt Lloyd Owen. Mae pum pennill yn y gerdd a llinell ym mhob pennill. Mae llinell y pedwar pennill cyntaf yn gorffen gyda'r geiriau 'fan hyn'. Mae'r bardd yn ailadrodd pwysleisio. Wedyn, mae dwy linell gyntaf y pennill olaf yn dechrau gyda'r un geiriau. Ydy, mae'r gerdd yn drist ond mae yn y pennill olaf. pam rwy'n gerdd.