Gweithgaredd 47


Ad-drefnwch y geiriau i wneud brawddegau a chwestiynau synhwyrol.

1. 2. 3. 4. 5.