Gweithgaredd 2

Cywirwch y gwallau.

Os ydych chi eisiau help, cliciwch ar y print coch.

Ysgrifennwyd y bardd y gerdd pan oedd o'n byw mewn Iwerddon. Mae o eisiau dangos eu gariad o at Gymru ond mae o ddim wedi llwyddo yn fy barn i. Mae dechrau o'r gerdd yn ddiflas iawn iddo fi. Hefyd doeddwn i ddim yn gwybod roedd y bardd wedi symud i Iwerddon.

Llenwch y bylchau gyda'r atebion cywir.

y bardd y gerdd pan oedd o'n byw Iwerddon. Mae o eisiau dangos gariad o at Gymru ond wedi llwyddo yn fy i. Mae yn ddiflas iawn . Hefyd doeddwn i ddim yn gwybod y bardd wedi symud i Iwerddon.