Gweithgaredd 24

Cyfieithwch y cymalau Saesneg. Yna, argraffwch y ddogfen a rhowch hi i'r tiwtor neu cywirwch y gwaith eich hun.