Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5
Esboniad 6
Esboniad 7
Esboniad 8

Gweithgaredd 23

Newidiwch y geiriau sy'n goch - os oes angen - a theipiwch y ffurfiau cywir yn y blychau.

1. Gwelodd Rhys ei cariad wrth i fe deithio gartref ar y bws. Cododd Elen ei llaw gan estyn am ei bag er mwyn chwilio am ei ffôn. Roedden nhw'n gariadon ers tair blwyddyn.


Gwelodd Rhys ei wrth fe deithio adref ar y bws. Cododd Elen ei gan estyn am ei er mwyn chwilio am ei ffôn. Roedden nhw'n gariadon ers tair .

2. Canodd ffôn Rhys a dechreuodd eu ffrindiau dynnu ei goes. Anwybyddodd y bechgyn ac atebodd y galwad. Aeth pawb yn dawel wrth i'r bechgyn wrando ar ei ffrind.


Canodd ffôn Rhys a dechreuodd ffrindiau dynnu goes. Anwybyddodd y bechgyn ac atebodd . Aeth pawb yn dawel wrth i'r bechgyn wrando ar ffrind.

3. Roedd y bws yn ry dawel nawr! Cytunodd Rhys ac Elen y dylen nhw siarad â'u gilydd ar ôl iddyn nhw gyrraedd adref!


Roedd y bws yn dawel nawr! Cytunodd Rhys ac Elen y dylen nhw siarad â' gilydd ar ôl iddyn nhw adref!