Gweithgaredd 8

Llenwch y bylchau gyda'r geiriau hyn. Mae mwy o eiriau nag o fylchau.

Cwestiynau

1. Mae'r esgidiau'n newydd ond dw i ddim wedi talu nhw eto.

2. Roedd y lleidr carchar agored am flwyddyn.

3. Mae hi wedi bod yn y coleg am dair .

4. Roedd y gerdd yn dda a i ddim wedi ei darllen hi o'r blaen.

5. Doedd hi ddim wedi clywed am gân yna.