Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5

Gweithgaredd 37

Cyfieithwch y brawddegau canlynol. Argraffwch y ddogfen a rhowch hi i'r tiwtor neu cywirwch y gwaith eich hun.

Before he leaves, byddaf yn rhoi'r dystysgrif iddo.

Mae Sioned yn credu that Kate has a higher mark than her.

A good time was had gan bawb.

Erbyn hyn, ac yntau'n brif fachgen he should know better.

I didn't see her yn yr ysgol heddiw.