Gweithgaredd 43

Dyma'r atebion ond beth yw'r cwestiynau? Argraffwch ac yna rhowch e i'r tiwtor neu cywirwch ef eich hun.


Cwestiynau

 

Atebion

 

Cafodd e bum can punt gen i.

 

Es i i'w chartref hi neithiwr.

 

Bydd y sioe'n dechrau am wyth o'r gloch.

 

Rwy'n meddwl mai Ceri Wyn oedd y bardd.

 

Dylet, dylet ti fod wedi dechrau adolygu'n gynt.

 

Byddwn i'n teithio o gwmpas y byd pe bawn i'n ennill y Loteri.