Gwybodaeth

Gweithgaredd 30

Mae cyfle i un person fynd i Ffrainc ar ran yr ysgol. Y cyfan sydd angen ei wneud yw ateb y cwestiynau isod yn gryno. Mae rhywun wedi ateb y cwestiynau yn barod ond yn Saesneg! Allwch chi eu cyfieithu?

1. Pam hoffech chi gael eich dewis i fynd i Ffrainc?

I would like to represent the school. It would be an honour for me.

2. Ydy'r daith yn bwysig i chi?

I think that this trip will be the most important trip this year.

3. Pa bethau ddylech chi gofio wrth gynrychioli'r ysgol?

The school's good name should be remembered at all times.

4. Fydd angen pasbort newydd arnoch chi?

No, I will not need a new passport. I had a new passport last year.

5. Pa wahaniaeth fydd y daith yn wneud i chi'n bersonol?

After I come home, perhaps my French will be better!