Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5
Esboniad 6

Gweithgaredd 22

Mae wyth gwall yn yr e-bost. Cywirwch ac yna argraffwch. Dangoswch eich ateb i'r tiwtor neu cywirwch y darn eich hun.

Annwyl Mr Jones, Gallech chi drosglwyddo neges i ddisgyblion Blwyddyn 7, os gwelwch yn dda? Does dim angen i nhw boeni. Guddais i ddim y modiwl yn fwriadol. Rydw i'n ceisio diogelu fy ngwaith o hacwyr ar hyn o bryn. Ydych chi'n fodlon dweud i nhw bod problem gyda'r we? Diolch, Ann Hysbys