Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5
Esboniad 6
Esboniad 7
Esboniad 8
Esboniad 9
Esboniad 10

Gweithgaredd 33

Rydych chi a'ch ffrind wedi gweld llawer o fechgyn yn ymladd amser egwyl. Mae'r Pennaeth Blwyddyn wedi gofyn i chi lunio adroddiad ysgrifenedig. Edrychwch ar yr adroddiad isod er mwyn gwneud yn siwr fod yr iaith yn gywir. Yna, cywirwch unrhyw wallau yn y darn coch.


Am un o'r gloch, ar y dau ddeg unfed o Ionawr, roedd saith bechgyn yn chwarae rygbi y tu allan i'r gampfa. Wrth redeg tuag at y linell gais, ciciodd un ohonon nhw'r bêl yn rhy galed gan fwrw un o'r bechgyn arall, sef Owain Smith, yn ei wyneb. Collodd Owain ei thymer yn llwyr. Rhedodd Owain a'i ffrind, Steffan Francis, at y pedwar arall gan dechrau ymladd.

Ar ôl i ni gwahanu pawb, ac ar ôl i Owain cyfaddef i bawb ei fod wedi gwylltio, penderfynodd nhw fod yn ffrindiau a chwarae rygbi eto!


Am un o'r gloch, ar yr unfed ar hugain o Ionawr, roedd saith bachgen yn chwarae rygbi y tu allan i'r gampfa. Wrth redeg tuag at y llinell gais, ciciodd un ohonyn nhw'r bêl yn rhy galed gan fwrw un o'r bechgyn eraill, sef Owain Smith, yn ei wyneb. Collodd Owain ei dymer yn llwyr. Rhedodd Owain, a'i ffrind Steffan Francis, at y pedwar arall gan ddechrau ymladd.
Am un o'r gloch, ar y dau ddeg unfed o Ionawr, roedd saith bechgyn yn chwarae rygbi y tu allan i'r gampfa. Wrth redeg tuag at y linell gais, ciciodd un ohonon nhw'r bêl yn rhy galed gan fwrw un o'r bechgyn arall, sef Owain Smith, yn ei wyneb. Collodd Owain ei thymer yn llwyr. Rhedodd Owain, a'i ffrind Steffan Francis, at y pedwar arall gan dechrau ymladd.
Ar ôl i ni wahanu pawb, ac ar ôl i Owain gyfaddef wrth bawb ei fod wedi gwylltio, penderfynon nhw fod yn ffrindiau a chwarae rygbi eto!
Ar ôl i ni gwahanu pawb, ac ar ôl i Owain cyfaddef i bawb ei fod wedi gwylltio, penderfynodd nhw fod yn ffrindiau a chwarae rygbi eto!