Gweithgaredd 17

Llenwch y bylchau gyda'r rhai o'r geiriau hyn. Mae mwy o eiriau nag o fylchau.

Cwestiynau

1. Wyt ti'n pwy ydy'r prif gymeriadau yn y ffilm?

2. ''n cytuno â fi?' gofynnais i'r pennaeth.

3. Cyrhaeddais i cyn deg o'r gloch.

4. i ddim wedi clywed am y bardd yna.

5. Bydd hi'n gwaith cartref heno.

6. weithio'n galetach cyn yr arholiadau.