Gweithgaredd 5

Llusgwch y geiriau i mewn i'r bylchau. Mae mwy o eiriau nag o fylchau.

Cwestiynau

1. i reolwr y swyddfa ganiatâd cyn dechrau'r profiad gwaith.

2. Byddaf yn gwrando'n astud y cyfarwyddiadau yn ystyried yn ofalus cyn ateb y cwestiwn.

3. Peidiwch anghofio anfon y tystlythyr at reolwr sefydliad.

4. Mae Rhys wedi ysgrifennu sawl at y pennaeth.