Esboniad 1
Esboniad 2
Gwybodaeth

Gweithgaredd 28

Cyfieithwch y cymalau. Argraffwch y gwaith a'i roi i'r tiwtor neu cywirwch ef eich hun.

I realise that the exam yn dechrau am 9 o'r gloch.

Roeddwn i'n hapusach before they left.

He didn't see her yn y cyngerdd neithiwr.

Dydyn nhw ddim yn hoffi celf as much as me.

She shouldn't answer y ffôn symudol yn y wers.