Gweithgaredd 31

Mae angen anfon y gwahoddiad yma ar frys at eich ffrindiau cyn iddyn nhw fynd adref am y dydd. Mae pum munud gyda chi i sicrhau bod y gwahoddiad yn gywir. Ewch ati'n gyflym i gywiro unrhyw eiriau sydd wedi'u lliwio'n goch yn yr e-bost.

Parti Penblwydd Osian Llywelyn nos Sadwrn

Annwyl pawb

Bydd fi'n cael parti arbenig nos Sadwrn yma yn y ganolfan hamdden am 8 o'r gloch. Cofiwch eich diodydd dy hunan ond trefnu'r y bwyd gan gwmni Prydau Parti. Bydd angen i chi drefnu gwisg ffansi ar thema Star Wars! Bydd y person sy'n gwisgo'r wisg fwyaf da yn ennill gwobr gwych! Gwnewch ymdrech felly!

Mae croeso cynnes i bawb. Os oes rhai o'ch cariadon o Coleg Glan y Don yn gallu dod, gwnewch chi anfon yr e-bost yma at nhw hefyd?

Ateba fi erbyn amser cinio dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Diolch
Osian

Cliciwch i geisio ateb!

Cliciwch i fynd 'nôl i'r llythyr

Parti Osian Llywelyn nos Sadwrn!


Annwyl
cael parti nos Sadwrn yma yn y ganolfan hamdden am 8 o'r gloch. Cofiwch eich diodydd ond y bwyd gan gwmni Prydau Parti. Bydd angen i chi drefnu gwisg ffansi ar thema Star Wars! Bydd y person sy'n gwisgo'r wisg yn ennill gwobr ! Gwnewch ymdrech felly!

Mae croeso cynnes i bawb. Os oes rhai o'ch cariadon o Glan y Don yn gallu dod, chi anfon yr e-bost yma hefyd?

fi erbyn amser cinio dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Diolch
Osian