Gweithgaredd 49

Beth ydy'r ateb cywir? Cliciwch ar y gair/geiriau anghywir sydd mewn coch.

Rwyt ti'n eistedd wrth y cyfrifiadur nawr.

 

Ydy Ydw Ie Nac ydy Nage

Ym mis Tachwedd mae'r Nadolig.

 

Ydy Nac ydy Ie Nage Nac oes

Wyt ti'n dysgu Cymraeg?

 

Ie Oes Nage Ydy Ydw

Suddodd y Titanic yn 2012?

 

Nage Nac ydy Naddo Do Ie

Ddylech chi adolygu cyn yr arholiad?

 

Ie Dylid Ydy Dylen Dylech