Gweithgaredd 9

Ad-drefnwch y geiriau i wneud brawddegau a chwestiynau synhwyrol.

.