Gweithgaredd 27

Dydy'r llythyr isod ddim wedi cael ei orffen. Mae'r awdur yn ansicr am rai pethau. Allwch chi helpu? Ceisiwch gadw ffurfiau cryno'r ferf. Gallwch chi ddefnyddio geiriadur os oes angen. Beth am ddefnyddio geiriadur ar-lein?

Annwyl Mr Jones,

Ysgrifennaf lythyr er mwyn gwneud cais am le ar y cwrs BA Addysg Gorfforol a Chelf in the university.

Mae fy ffurflen gais yn cynnig tystiolaeth fy mod i'n berson reliable and conscientious. Llwyddais i wneud yn dda yn yr arholiadau TGAU ac mae fy athrawon yn dweud y dylwn wneud yn well in my A Level exams.

I think that this course is interesting. Mae cynnwys ymarferol y cwrs yn apelio ataf, and it should be suitable i'r uchelgais sydd gennyf i fod yn athrawes. Yn sicr, nid yw cyrsiau prifysgolion eraill as good as â'r cwrs hwn.

Edrychaf ymlaen at dderbyn your reply.

Yn gywir,
Elan Smith

Annwyl Mr Jones,

Ysgrifennaf lythyr er mwyn cynnig am le ar y cwrs BA Addysg Gorfforol a Chelf .

Mae fy ffurflen gais yn cynnig tystiolaeth fy mod i'n berson . Llwyddais i wneud yn dda yn yr arholiadau TGAU ac mae fy athrawon yn dweud y dylwn wneud yn well .

. Mae cynnwys ymarferol y cwrs yn apelio ataf, i'r uchelgais sydd gennyf i fod yn athrawes. Yn sicr, nid yw cyrsiau prifysgolion eraill â'r cwrs hwn.

Edrychaf ymlaen at dderbyn .

Yn gywir,
Elan Smith