Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5
Esboniad 6
Esboniad 7
Esboniad 8
Esboniad 9

Gweithgaredd 15

1. Cywirwch y gwallau yn y blog. Mae naw gwall yn y darn.

Mae darllen wedi bod yn cadw fi'n brysur dros y gwyliau. Fel arfer, dw i ddim yn gallu gwynebu darllen am mwy na hanner awr ond mae'r nofel mor gyffrous. Dim ond pum deg tudalennau sy ar ôl a fydda i'n gwybod pwy oedd y llofrudd. Mae'r awdur yn dweud mi fydd Rhiannon, y brif gymeriad, yn ymddangos mewn nofel arall. Gobeithio na fyddan ni'n gorfod aros yn rhy hir amdano.


Mae darllen wedi bod yn fy nghadw i'n brysur dros y gwyliau. Fel arfer, dw i ddim yn gallu wynebu darllen am fwy na hanner awr ond mae'r nofel mor gyffrous. Dim ond pum deg tudalen sy ar ôl a bydda i'n gwybod pwy oedd y llofrudd. Mae'r awdur yn dweud bydd Rhiannon, y prif gymeriad, yn ymddangos mewn nofel arall. Gobeithio na fyddwn ni'n gorfod aros rhy hir amdani.
Mae darllen wedi bod yn cadw fi'n brysur dros y gwyliau. Fel arfer, dw i ddim yn gallu gwynebu darllen am mwy na hanner awr ond mae'r nofel mor gyffrous. Dim ond pum deg tudalennau sy ar ôl a fydda i'n gwybod pwy oedd y llofrudd. Mae'r awdur yn dweud mi fydd Rhiannon, y brif gymeriad, yn ymddangos mewn nofel arall. Gobeithio na fyddan ni'n gorfod aros yn rhy hir amdano.