Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5
Esboniad 6
Esboniad 7
Esboniad 8
Esboniad 9
Esboniad 10

Gweithgaredd 44

Mae angen gorffen y brawddegau hyn yn gywir. Does dim llawer o le, felly byddwch yn gryno gyda'r berfau! Argraffwch y darn ac yna rhowch e i'ch tiwtor neu cywirwch ef eich hun


Dysgaf i'r pennill cyntaf os

 

you (chi) learn the second verse.

I'll answer the three questions

 

os caf i'r atebion.

Anghofiaf am y gwaith cartref os

 

she does a lot of work in the class.

He'll go to the main reception

 

os cyrhaeddiff e'n gynnar.

Caf i groeso mawr os

 

you (chi) have more than one cake.

They'll eat dinner at home

 

os gwelan nhw mai cyri sy ar y fwydlen!