Esboniad 1
Esboniad 2
Esboniad 3
Esboniad 4
Esboniad 5
Esboniad 6
Esboniad 7
Esboniad 8
Esboniad 9

Gweithgaredd 48

Ysgrifennwch y frawddeg yn gywir yma!

#1

Mae naw gytsain yn treiglo'n meddal.

#2

Gair fenywaidd ydy 'brawddeg'.

#3

Dylech defnyddio adferf i disgrifio gweithred.

#4

Mae angen treiglad llaes ar ôl i chi defnyddio'r rhif 'tri' yn brawddeg.

#5

Cofiwch bod ansoddair fel arfer yn dilyn enwau yng Nghymraeg.