Gwybodaeth

Gweithgaredd 7

Dewiswch y gair cywir ar gyfer y bwlch.

Cwestiwn 1

Pe bawn i'n llwyddo yn y prawf gyrru, wrth fy modd.