Gweithgaredd 36

Cyfatebwch y Gymraeg a'r Saesneg. Mae mwy o ymadroddion Saesneg nag o ymadroddion Cymraeg.

Gadawodd hi fe.
Gadawiff e ni.
ei char
ar ei ben ei hun
Roedd hi'n gwybod amdanat ti.
Byddwn i wedi
amdanaf
Ardderchog!