Gweithgaredd 29

Dyma ddarn o waith cartref heb ei orffen. Mae angen gwneud yn siwr bod y geiriau sy'n fflachio yn gywir.

Dangosodd y ffilm am y tro cyntaf yn Theatr y Waun. Roedd y ffilm yn addasiad o drama Saunders Lewis, sef Brad. Roeddwn i'n syndod pan welais i mae actor o opera sebon oedd yn chwarae rhan y prif cymeriad. Mae'n actor poblogaidd ond welais i ddim o fe'n actio rhan ar lwyfan o'r blaen. Cyn i fe ymddangos, roedd fi'n poeni! Er hyn, nawr credaf bod ei bortread yn credadwy ac yn lwyddiannus.

Hoffai fi weld y cynhyrchydd yn gwneud defnydd mwy da o'r llwyfan. Ar ôl i'r act gyntaf orffen, roedd ddim digon o symud o gwmpas. Aiff fi i weld y cwmni actio eto yn y dyfodol.

Ar y cyfan, cafodd amser da gan bawb!

Allwch chi deipio'r ffurfiau cywir?

y ffilm am y tro cyntaf yn Theatr y Waun. Roedd y ffilm yn addasiad o Saunders Lewis, sef Brad. Roeddwn i'n pan welais i actor o opera sebon oedd yn chwarae rhan y prif . Mae'n actor poblogaidd ond welais i actio rhan ar lwyfan o'r blaen. Cyn ymddangos, poeni! Er hyn, nawr credaf ei bortread yn ac yn .

weld y cynhyrchydd yn gwneud defnydd o'r llwyfan. Ar ôl i'r act gyntaf orffen, digon o symud o gwmpas. i weld y cwmni actio eto yn y dyfodol.

Ar y cyfan, amser da gan bawb!