Gweithgaredd 32

Ad-drefnwch y canlynol i wneud sgwrs synhwyrol trwy lusgo'r cwestiynau a'r atebion i'r bocsys. Rhowch sylw arbennig i eiriau cyntaf yr ateb bob tro.

  • Am faint fydd e yno?
  • Cafodd e ddamwain car neithiwr.
  • Dw i ddim yn siwr. Mae rhaid iddo fe gael llawdriniaeth.
  • Nac ydw. Beth sy wedi digwydd?
  • O na! Bydd rhaid i fi fynd i'w weld e.
  • Ydy. Torrodd e ei goes. Mae e yn yr ysbyty nawr.
  • Wyt ti wedi clywed am Tom?
  • Ydy e wedi cael niwed?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.