Gweithgaredd 4

Cywirwch y gwallau.

Os ydych chi eisiau help, cliciwch ar y print coch.

Rydw i'n gwybod bod dylwn i fod wedi gwrando mwy i fy rhieni. Ar ôl eistedd fy arholidau yn yr hâf, byddai'n mynd i'r brifysgol yn yr hydref. Am y tro cyntaf yn fy bywyd bydd fi ar ben fy hun. Mae mynd i'r coleg yn gostus iawn a rydw i'n meddwl bod dylai ffioedd prifysgol ystyried y broblem o gostau byw.

Llenwch y bylchau efo'r atebion cywir.

Rydw i'n i fod wedi gwrando mwy fy rhieni. Ar ôl fy arholiadau yn yr , mynd i'r brifysgol yn yr hydref. Am y tro cyntaf yn fy ywyd ar . Mae mynd i'r coleg yn gostus iawn rydw i'n ffioedd prifysgol ystyried .