Gwybodaeth

Gweithgaredd 25

Newidiwch yr ail unigol i'r ail lluosog ('ti' > 'chi'). Byddwch yn ofalus. Oes angen newid unrhyw beth arall?

1. Bydd yn barod ar gyfer dy gyfweliad. Cyn i mi ddod i'r ysgol i'th gasglu, gofynna i'r athrawes a oes angen papur a phensil arnat ti.

yn barod ar gyfer . Cyn i mi ddod i'r ysgol i' ,
i'r athrawes a oes angen papur a phensil .

2.Byddaf yn aros amdanat yn y car tu allan i'r brif fynedfa. Wyt ti'n gwybod y ffordd i'r campws? Mae'r brifysgol ger y môr ond dwyt ti ddim wedi rhoi mwy o wybodaeth na hynny i mi.

Byddaf yn aros yn y car tu allan i'r brif fynedfa. gwybod y ffordd i'r campws? Mae'r brifysgol ger y môr ond ddim wedi rhoi mwy o wybodaeth na hynny i mi.

3. Paid ag anghofio dy frechdanau. Chei di ddim amser i fwyta cinio cyn gadael yr ysgol. Un peth pwysig arall wrth gwrs – gwna dy orau!

ag anghofio brechdanau. ddim amser i fwyta cinio cyn gadael yr ysgol. Un peth pwysig arall wrth gwrs - !