Gweithgaredd 6

Dewiswch yr ateb cywir.

Gwybodaeth

A) Yn fy marn i, mae'r bennod olaf o'r llyfr yn ddiddorol iawn.

B) Yn fy marn i, mae pennod olaf y llyfr yn ddiddorol iawn.

A) Ydych chi'n hoffi'r disgyblion sydd wedi'u dewis fel prif swyddogion?

B) Ydych chi'n hoffi'r disgyblion pwy sydd wedi'u dewis fel prif swyddogion?

Gwybodaeth

A) Dylid plant gael gwersi am beryglon alcohol a chyffuriau.

B) Dylai plant gael gwersi am beryglon alcohol a chyffuriau.

Gwybodaeth

A) Doedd y portread o'r arwr ddim yn ddigon credadwy yn y ffilm.

B) Roedd y portread o'r arwr ddim yn ddigon credadwy yn y ffilm.

Gwybodaeth

Marc Terfynol: