Llyfr 2

1 Cinio ym Mharis 6 2 Coleg Llanddwyn 3 Mynd i Lundain 4 Golchi dwylo 10-11 5 Dewch i Abermadog 6 Yr Orangwtang 14-15 7 Post Boyr 16-17 8 Bwyta yn y gofod 18-21 9 Dannedd 22-23 10 Ramps 24-25 11 Dwy noson 26-27 12 Gogls rhithwir 28-29 13 Y rhosyn a'r gwynt 30 14 Camp anhygoel ci dewr 31-33 15 Cerdd 16 Dyffryn Marwolaeth 36-37 17 Y gwledydd lleiaf yn y byd 38-39 18 Gormod o ddim nid yw dda 40-41 19 Anifeiliaid yn siarad 42-44 20 Amgueddfa o dan y dŵr 45-47 21 Cyngor Ysgol y Wern 48-49 22 Y ddynes sy'n bwyta chwyn