Llyfr 1

1 Neges destun fygythiol 6 2 Cwestiynau ac atebion am barc antur 7 3 Parti pen-blwydd Chris 8 4 Bwletin newyddion 9 5 Cerdyn post 10 6 Beic ail-law 11 7 Annwyl Ifanc 12 8 Pat 13 9 Wythnos Trychfilod Cenedlaethol 14-15 10 Dyddiadur wythnos anodd 16-17 11 Amserlen bysiau 18-19 12 Joio mas draw 20 13 Gwaith celf 21 14 Tybed ble mae Liam? 22-23 15 Beibl arbennig 24-25 16 Wedi'r bom 26-27 17 Dŵr 28-30 18 Ffilmiau'r byd 31 19 Gwastraff 32-34 20 Gwobr Dug Caeredin 35 21 Caffis cathod 36-37 22 Diogelu'r blaned 38-39 23 Deialog cysgwr proffesiynol 40-41 24 Rhyfeddol 42-43 25 Camp wahanol o Awstralia 44 26 Parc y Fro 45 27 Llythyr at Sain y bobl 46-47 28 E-bost gwirion bost 48-49 29 Priodi crocodeil 50