Cymharu ansoddeiriau afreolaidd | Comparing irregular adjectives