Yr amser dyfodol: cadarnhaol | The future tense: positive