Yr amser presennol: cwestiynau ac atebion | The present tense: questions and answers