Yr amser dyfodol: negyddol | The future tense: negative