Yr amser presennol: oes ac ydy | The present tense: oes and ydy