Yr amser presennol: negyddol | The present tense: negative