Yr amser presennol: cadarnhaol | The present tense: positive