Yr amser dyfodol: cwestiynau ac atebion | The future tense: questions and answers