Cyfres o lyfrau llythrennedd sylfaenol ar gyfer disgyblion sy'n cael anhawster gyda datblygu llythrennedd yw 'Cychwyn Eto'. Mae'r gyfres yn atgyfnerthu sŵn llythrennau a datblygu ymwybyddiaeth ffonetig y dysgwr. Mae'r ugain llyfr wedi eu rhifo a dylid eu darllen yn eu trefn i sicrhau strwythur cynyddol.

Grid sy'n nodi'r berthynas rhwng Cychwyn Eto a'r Cwricwlwm newydd
Strwythur llythrennedd llyfrau Cychwyn Eto ynghyd â synnau, cytseiniaid clwm a geiriau aml-uchel newydd
Poster hyrwyddo Cyfres Cychwyn Eto