Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 13-17 - Y Gorffennol (rhan 2)

Rhowch yr arddodiaid (prepositions) cywir yn y bylchau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
â
am
ar
at
i
wrth

1. Dangosais i'r ffilm blant Blwyddyn 3.

2. Gwrandawais i y côr yn ymarfer.

3. Anfonais i'r ddau fachgen y pennaeth.

4. Dywedais i y dosbarth am y cyngerdd.

5. Dysgais i'r plant yr Ail Ryfel Byd.

6. Cymysgais i'r lliwiau brws paent mawr.

7. Gwenais i y plant bach newydd.

8. Meddyliais i y dosbarth.

9. Es i disgyblion Blwyddyn 5 i Eryri echdoe.

10. Adroddais i hanes y daith yr athrawon eraill.

Marcio