Please turn your device to portrait.
×

×

 

-- Mae yna opsiwn i chi ddewis Gogledd neu De ym mhob gweithgaredd. --

Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg i Athrawon: Lefel Sylfaen
1
Uned 3: Gorchmynion

Newidiwch y gorchmynion yma i'r lluosog.

2
Uned 5: Diddordebau, Meddiant a Derbyn

Dewiswch y frawddeg gywir o bob un o'r parau yma.

3
Uned 11: Oed (rhan 1)

Ysgrifennwch y gair cywir yn lle'r rhif yn y brawddegau isod. Mae mwy o eiriau nag o rifau.

4
Uned 11: Oed (rhan 2)

Llenwch y bylchau gyda'r gair cywir. Mae'n bosib defnyddio'r geiriau fwy nag unwaith.

5
Uned 13-17: Y Gorffennol (rhan 1)

Dywedwch beth wnaethoch chi heddiw fel dosbarth. Defnyddiwch y berfau sy mewn cromfachau (brackets).

6
Uned 13-17: Y Gorffennol (rhan 2)

Rhowch yr arddodiaid (prepositions) cywir yn y bylchau.

7
Uned 19: 'Pryd' a 'Pan'

Rhowch 'pryd' neu 'pan' yn y bylchau.

8
Uned 25: Afiechydon

Llenwch y bylchau gyda'r gair cywir. Mae'n bosib defnyddio'r geiriau fwy nag unwaith.

9
Uned 26: Idiomau: 'i' (rhan 1)

Llenwch y bylchau yn y brawddegau.

10
Uned 26: Idiomau: 'ar' (rhan 2)

Llenwch y bylchau yn y brawddegau.

11
Uned 29: Gofyn Cwestiynau

Llusgwch yr ateb at y cwestiwn.

12
Uned 41 a 42: Arddodiad (rhan 1)

Llusgwch y geiriau o golofn 3 i golofn 2 i wneud ymadroddion cywir.

13
Uned 41 a 42: Arddodiad (rhan 2)

Llusgwch yr arddodiaid i'r gell gywir. Mae mwy o gelloedd nag o arddodiaid.

14
Uned 47: Cenedl Enwau

Dewiswch y gair cywir i'w roi yn y bwlch.

15
Ansoddeiriau

Llusgwch yr ansoddeiriau i'r bylchau cywir. Mae mwy o gelloedd nag o eiriau.

16
Berfau

Llusgwch yr arddodiaid i'r gell gywir. Mae mwy o gelloedd nag o arddodiaid.

17
Treigladau

Chwiliwch am y treigladau a lliwiwch nhw.

18
Cyffredinol (rhan 1)

Dewiswch y frawddeg gywir o bob un o'r parau yma.

19
Cyffredinol (rhan 2)

Cliciwch ar y geiriau anghywir. Erbyn diwedd y dasg, dylai'r brawddegau i gyd fod yn gywir.

20
Cyffredinol (rhan 3)

Dewiswch y gair cywir i orffen y frawddeg.