Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 5 - Diddordebau, Meddiant a Derbyn

Dewiswch y frawddeg gywir o bob un o'r parau yma.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

a

Bydda i'n cael anrheg pen-blwydd gan fy rhieni bob blwyddyn.


b

Bydd gen i anrheg pen-blwydd gan fy rhieni bob blwyddyn.


2

a

Oes gen ti frawd a chwaer?


b

Wyt ti'n cael brawd a chwaer?


3

a

Mae gen i garped newydd wythnos nesa.


b

Dw i'n cael carped newydd wythnos nesa.


4

a

Mae hi'n cael ci bach newydd yn y car.


b

Mae ganddi hi gi bach newydd yn y car.


5

a

Mae gen i ddau frawd ac un chwaer.


b

Dw i'n cael dau frawd ac un chwaer.


6

a

Mae gen i gyfrifiadur newydd fory.


b

Dw i'n cael gyfrifiadur newydd fory.


7

a

Mae gen i feic glas a dw i'n beicio i'r gwaith bob bore.


b

Dw i'n cael beic glas a dw i'n beicio i'r gwaith bob bore.


8

a

Gan bwy mae'r paent coch?


b

Pwy sy gan y paent coch?


9

a

Mae gen i bensiliau lliw ar y ddesg.


b

Dw i'n cael penisiliau lliw ar y ddesg.


10

a

Mae hi'n cael y gwaith cartref yn y bag.


b

Mae ganddi hi'r gwaith cartref yn y bag.


Marcio