Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Cyffredinol (rhan 1)

Dewiswch y frawddeg gywir o bob un o'r parau yma.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

a Roedd tair merched yn ymladd ar y buarth.
b Roedd tair merch yn ymladd ar y buarth.

2

a Hi ydy'r ferch dawelach yn y dosbarth.
b Hi ydy'r ferch dawelaf yn y dosbarth.

3

a Roedden nhw'n wedi bod yn ddrwg iawn.
b Roedden nhw wedi bod yn ddrwg iawn.

4

a Pwy fath o lyfr ydy o?
b Pa fath o lyfr ydy o?

5

a A ydy llythyren gyntaf yr wyddor.
b A ydy llythyr cyntaf yr wyddor.

6

a Mae'r plant yn darllen llawer o gylchgronnau.
b Mae'r plant yn darllen llawer o gylchgronau.

7

a Mae hi'n gwybod bod digon o arian yn y banc.
b Mae hi'n gwybod mae digon o arian yn y banc.

8

a Clywais i dau blentyn yn cweryla.
b Clywais i ddau blentyn yn cweryla.

9

a Ar ôl i nhw adael y dosbarth, aeth popeth yn dawel.
b Ar ôl iddyn nhw adael y dosbarth, aeth popeth yn dawel.

10

a Hoffwn i gael mis o wyliau dros y Nadolig.
b Hoffai fi gael mis o wyliau dros y Nadolig.
Marcio