Defnyddiwch y lliwiau a marciwch lle rydych chi'n byw ar y map.

I newid lliw neu gynyddu'r pwysau, dewiswch un o'r lliwiau a'r rhifau.

Defnyddiwch y clwtyn i ddileu eich marciau.

Cliciwch ar y      i gael gwybod ble y digwyddodd y chwedlau a beth a ddigwyddodd yn y chwedlau.