Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 47 - Cenedl Enwau

Dewiswch y gair cywir i'w roi yn y bwlch.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Mae un goch yn y bag.

2. Pwy wnaeth y llun ?

3. Mae'r cadair yn y storfa.

4. Pwy sy biau'r esgidau ?

5. Wyt ti wedi siarad â brawd y ferch ?

6. Mae plant da iawn yn y eleni.

7. Roedd y wedi blino.

8. Rydyn ni wedi cael gar newydd.

9. Roedd y ar y silff.

10. Roedd merch yn sâl ddoe.

Marcio