Gog De

Dewis gweithgaredd


Cau

Trowch eich dyfais i weld y gweithgaredd hwn.

Llongyfarchiadau!

Ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.

×

Uned 26 - Idiomau: 'i' (rhan 1)

Llenwch y bylchau yn y brawddegau.

1
2
3
4
5
6
i
iddo
iddi
iddyn nhw
i'r teulu

1. Ydy hi'n bryd fi adael eto?

2. Mae rhaid fe gofio ei got heno.

3. Bydd hi'n well ni adael cyn bo hir.

4. Doedd dim rhaid hi gystadlu.

5. Fydd dim rhaid chi orffen y gwaith heddiw.

6. Mae hi'n hen bryd ni ennill gêm.

Marcio